Nieuwetijds-kindercoach.nl

Advies en therapie

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Wie met z’n kind bij het consultatiebureau komt, merkt al snel dat men ervan uitgaat dat je je kind zonder twijfel laat vaccineren. Er wordt niet gevraagd of en uitleg gegeven waarom, maar alleen verteld wanneer de vaccinaties zullen plaatsvinden. Vaccineren is in Nederland, in tegenstelling tot andere landen in Europa, niet verplicht, al is het binnen de politiek wel een onderwerp van discussie. 

Vaccinatieschema Nederland

Fase 1:  2-14 maanden

 • In deze fase krijgt je kind de DKTP, HiB, HepB en Men A/C//W/Y , Pneu, BMR

Fase 2:  4 jaar

 • Rond de vierde verjaardag krijgt je kind de DKTP

Fase 3:  9 jaar

 • Met 9 jaar krijgt je kind de DTP en de BMR

Fase 4:  12 jaar

 • Meisjes krijgen als ze 12 jaar zijn de HPV. Tieners krijgen met 14 jaar een oproep voor de  Men A,C,W,Y

Vaccinatieschema Belgie

Fase 1: 2 maanden

 • In deze fase krijgt je kind de DKTP, Hib, HepB,  Pneu en rotavirus(met 2,3,4 maanden), met 12 maanden Pneu, MBR, met 15 maanden DKTP, Hib, HepB, Men C

Fase 2: 5-7 jaar

 • In deze fase krijgt je kind de DKTP

Fase 3: 10-13 jaar

 • In deze fase krijgt je kind de MBR, HepB (indien niet in fase 1)

Fase 4: 14-16 jaar

 • In deze fase krijgt je kind de TD

Zo’n vier à zes weken na de geboorte van je baby krijg je tien oproepkaarten voor de eerste tien vaccinaties in fase 1 (als je baby de leeftijd van 2-14 maanden heeft). Later ontvang je de oproepkaarten voor fase 2, 3 en 4. Ook als je hebt aangegeven dat je niet wilt dat je kind deelneemt aan het RVP, krijg je toch voor iedere fase een oproep. Het kan namelijk zo zijn, dat je van gedachte verandert en later toch wilt dat je kind de vaccinaties krijgt. Mijn ervaring is dat als je het consultatiebureau je laat afmelden voor het RVP, je geen oproepen meer krijgt. Ook kan je je kind zelf afmelden bij het RIVM. Tot 4 jaar wordt je kind ingeënt op het consultatiebureau. Als je kind naar school gaat, krijgt het de vaccinaties bij de GGD of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Ouders hebben vraagtekens

Het aantal ouders dat vanwege de mogelijke medische gevolgen twijfelt aan de veiligheid van vaccinaties is veel groter dan vaak lijkt. Pas als je vraagt naar het gevoel dat de ouders hebben over het vaccineren, blijken velen er niet zo gelukkig mee te zijn. Hun gevoel zegt dat er iets niet klopt. Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij het standaard vaccineren. De Vereniging Kritisch Prikken merkt dat aan een toenemend aantal aanvragen om duidelijke informatie. Wat houden die vaccins precies in? En mijn kindje is nog zo klein; kan dat wel goed zijn?

Begrijpelijke vragen, want vaccineren is een belangrijke medische stap. Maar veel mensen die dergelijke twijfels uitspreken, voelen zich niet serieus genomen. Door de medische deskundigen ('U hoeft zich echt geen zorgen te maken') en door de omgeving. De sociale druk van de omgeving is groot, waardoor ouders sterk schipperen tussen hun eigen gevoel en de gangbare opvatting om hen heen. Hun angst voor mogelijk schadelijke gevolgen van de vaccinaties wordt vaak eenvoudig weggewimpeld.

Een bijkomend probleem is dat veel ouders niet weten waar ze aanvullende informatie kunnen krijgen. Bovendien hebben velen de indruk dat ze niet van het landelijk vaccinatieschema kunnen afwijken. Maar dat kan wel. Je kunt daar als ouder je eigen verantwoordelijkheid in nemen. 

Om van het standaard vaccinatieschema af te wijken, moet je goed op de hoogte zijn van de alternatieve manieren van vaccineren. De Vereniging Kritisch Prikken adviseert ouders daar de tijd voor te nemen. 'Als ouder ben je nog nauwelijks aan je kindje gewend, of de eerste vaccinatie staat al voor de deur. Laat je niet opjagen door de deadline van die eerste inenting, maar neem de tijd om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.'

Kinderziekten hebben in de optiek van de natuurgeneeskunde wel degelijk nut. Het is een deel van het opgroeiproces. Het lichaam wordt aangezet om zichzelf te verweren waardoor het kind niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk sterker uit de strijd komt. Het overwinnen van een ziekte op eigen kracht bouwt het vertrouwen in het zelf. Het kind kan dan beter zijn eigen levensruimte innemen maar ook zijn grenzen stellen. Ze ontwikkelen meer hun onafhankelijkheid, initiatief en creativiteit.

Bijwerkingen vaccins

Vaccins blijken meer bijwerkingen te hebben dan tot nu werd aangenomen. Eigenlijk is niet zo verwonderlijk aangezien de immuniteit op een andere manier verkregen wordt dan na doormaken van de betreffende ziekte. De meeste ziektes ontstaan door contact van het virus met de slijmvliezen van de luchtwegen of het maag-darm kanaal. Daarin bevinden zich cellen die zorg dragen voor de eerste afweer. Bij vaccinatie wordt het (dode of geïnactiveerde) virus rechtstreeks in de spier ingespoten. Ook krijg je normaal niet meer dan 1 ziekte tegelijk, nu worden er soms wel 16 tegelijk ingespoten. De vaccins zijn ook altijd verontreinigd met stoffen uit de voedingsbodem waarop het virus gekweekt is en andere stoffen die nodig zijn voor de bereiding en houdbaarheid van het preparaat. Al deze stoffen samen leggen een grote druk op het immuunsysteem. 

De gebruikte hulpstoffen in DKTP,Hib, Pneu, BMR, DKTP, DTP, HPV vaccins voor kinderen.

 • Aluminiumfosfaat is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens één van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.
 • Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bij inslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
 • Fenolrood (phenolsulfonphthalein), Ph indicator inkt. Genotoxisch. Mogelijke oorzaak van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.
 • Formaldehyde (formaline) is zeer giftig. Verstoort het immuunsysteem. Kan chronische bronchitis en oogirritatie veroorzaken. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hebben sinds 2004 bewezen dat deze stof kankerverwekkend is. 
 • 2-fenoxyethanol is giftig en de ether van fenol en etheenglycol (antivries). Irriterend voor ogen, huid en luchtwegen, veroorzaakt een ernstige verstoring van het centraal zenuwstelsel. In hoge dosering is het dodelijk.
 • Kaliumfosfaat wordt gebruikt als voedingsadditief (E340) en kan hyperactiviteit, darmstoornissen en een onbalans in het natuurlijk calcium / fosforevenwicht veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart.
 • Neomycine kan bij een te hoge dosis giftig werken op het gehoor en de nieren.
 • Magnesiumsulfaat (E518) kan diarree en nieraandoeningen veroorzaken.
 • Mannitol (E421) is zoet- en antiklontermiddel dat zuurheid, uitdroging, nierstenen, misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen en andere nare gevolgen kan geven.
 • Medium 199 is een complex medium dat Polysorbaat 80 en andere substanties bevat.
 • Mononatrium glutamaat (MSG-E621) geeft hersenbeschadiging in het gebied van de hypothalamus, beschadiging van het hormoonstelsel, de vernietiging van hersencellen, problemen met voortplanting, leermoeilijkheden, hartritmestoornissen, verergert de symptomen van astma en kanker. Door peuters en kleuters aan MSG-E621 bloot te stellen wordt de kans op gezondheidsproblemen in hun leven zeer vergroot. 
 • Polysorbaat 80 (E433) wordt gebruikt in ijsjes, oogdruppels en antivries. De mogelijke bijwerkingen zijn: uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst, verward zijn, flauwvallen, onregelmatige hartslag en griepachtige symptomen als koorts, rillingen en een zere strot, aanvallen, bleke huid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, chronische moeheid, zwellingen in armen en benen, zuurstoftekort, spraakproblemen en gewichtstoename.
 • Zoutzuur (E 507) wordt in zeer kleine hoeveelheden in zwembaden gebruikt. Mogelijke aantasting van het slijmvlies van de slokdarm en de maag. Beschadiging van de bloedvaten. Ook de ademhaling en de bloedsomloop kunnen worden aangetast.

De gebruikte hulpstoffen in griep- en pandemievaccins voor kinderen en volwassenen

 • Aluminium hydroxide is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens een van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.
 • Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bij inslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
 • Dinatriumfosfaat-dodecahydraat (E339) kan hyperactiviteit, darmstoornissen en verstoring van het natuurlijke calcium / fosforevenwicht geven.
 • Dinatriumwaterstoffosfaat zijn witte of kleurloze kristallen die oogirritatie kunnen veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart.
 • MF-59 bestaat uit Squaleen, Polysorbaat 80 en Sorbitaan Trioleaat (span 85) Deze cocktail zorgt ervoor dat het immuunsysteem geen onderscheid meer maakt tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen  waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
 • Octoxinol 10 is als matig giftig geclassificeerd bij de onderzoeken op ratten. (Overgenomen uit de samenstellingslijst van Glaxo Smith Klein).
 • Polysorbaat 80 (E433) wordt gebruikt in ijsjes, oogdruppels en antivries. De mogelijke bijwerkingen zijn: uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst, verward zijn, flauwvallen, onregelmatige hartslag en griepachtige symptomen als koorts, rillingen en een zere strot, aanvallen, bleke huid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, chronische moeheid, zwellingen in armen en benen, zuurstoftekort, spraakproblemen en gewichtstoename.
 • Squaleen is een lichaamseigen stof en kan goed verwerkt worden mits oraal ingenomen. Ingespoten veroorzaakt (de cocktail MF-59) en Squaleen voor een forse aanzwengel-reactie van het immuunsysteem om Squaleen aan te vallen. Het immuunsysteem maakt daarbij echter geen onderscheid meer tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
 • Sorbitaan-trioleaat (span 85) is een gevaarlijke werkzame stof in combinatie met Squaleen en Polysorbaat 80. Deze combinatie zorgt ervoor dat het immuunsysteem geen onderscheid meer maakt tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
 • Thimerosal (kwik) wordt gebruikt als conserveringsmiddel. Neurotoxine veroorzaakt psychologische, neurologische en immunologische problemen. Veroorzaakt ontstaan van autisme en gerelateerde aandoeningen.

Voorstel ander vaccinatiebeleid Tinus Smits

Later beginnen met vaccineren

Pas starten met vaccinaties als het kind zijn cellulaire afweer (algehele afweer) voldoende opgebouwd heeft. Wereldwijd zijn er genoeg verschillen in de leeftijd waarop het kind zijn eerste vaccinatie krijgt om een eerste balans op te kunnen maken van de voor- en nadelen. Een goed voorbeeld is de kinkhoestvaccinatie in Japan die pas vanaf twee jaar gegeven wordt. Een vergelijkend onderzoek zou dan uitgevoerd kunnen worden door kinderen van een bepaalde regio bijvoorbeeld pas vanaf tien maanden te vaccineren en die enkele jaren te vervolgen met als controlegroep kinderen die vanaf drie maanden worden gevaccineerd. 

Tel bij vroeggeboorte altijd de nog resterende weken tot de 40 weken erbij

Deze kinderen worden door de entadministratie veel te vroeg opgeroepen met alle risico's van dien. Begin pas te tellen vanaf het moment dat het kind eigenlijk geboren had moeten worden. 

Geen twee prikken tegelijkertijd

Twee prikken tegelijk betekent dubbel zoveel (schadelijke) hulpstoffen zoals aluminiumhydroxide en formaldehyde. Verder dient de DKTP of DTP nooit gecombineerd te worden met de BMR zoals nu bij negenjarigen gebeurt. 

Langere intervallen tussen de vaccins

Twee maanden in plaats van één maand. Hierdoor wordt het kind minder belast en is tevens het effect beter. 

Invoering van in totaal drie vaccinaties in plaats van vier voor de D(K)TP/HIB

De eerste twee met twee maanden tussenpauze en de derde na zes maanden. 

Laat nooit een ziek kind inenten of een kind dat niet volledig hersteld is van ziekte

Zelfs een verkoudheid is al een contra-indicatie om te inenten! Stel bij twijfel de vaccinatie uit. Het vaccinatieschema is geen wet van Meden en Perzen. Zorg dat uw kind eerst een goede conditie en goede Vitamine C status heeft voordat u uw kind laat inenten. Moeders die borstvoeding geven kunnen zelf 3-4x daags 1000mg Vitamine C innemen. Kinderen die flesvoeding krijgen kunnen via de flesvoeding of via vaste voeding vitamine C toegediend worden. Vitamine C is als poeder verkrijgbaar en kan zo gemakkelijk aan de voeding toegevoegd worden. Voor de allerkleinsten geldt maximaal 50-100mg per maand leeftijd over de dag verdeeld, minimaal in 3 doseringen. Vanaf een jaar geldt ongeveer 1000mg per jaar leeftijd met een maximum van 3 gram per dag. Van Vitamine C kun je geen overdosering krijgen, het is volkomen ongevaarlijk. Wel kan het bij het bereiken van de maximale dosering die de darmen kunnen verdragen diarree geven (bowel tollerance dose). de dosering dient dan verminderd te worden.  

Detoxkuur

Of er vaccinatieschade is bij je kind kan ik testen met een biotensor. Deze manier van testen maakt het mogelijk om op afstand te werken, zodat ik je ongeacht waar je woont, kan begeleiden. Ik kan naast het testen , ook een detoxkuur op maat maken om van de klachten af te komen die ontstaan zijn door de vaccinaties. De ervaring is dat de klachten binnen afzienbare tijd verdwijnen. Baby's vanaf drie maanden kunnen al geneutraliseerd worden. De detoxkuur bestaat uit de UMF(ultramoleculaire frequenties) van de vaccinaties in combinatie met een drainagemiddel. Ook is het mogelijk de echo's die tijdens de zwangerschap gemaakt zijn, pijnstilling die tijdens de bevalling gebruikt is, een ruggenprik gezet bij een keizersnede en Cytotec(gebruikt voor het opwekken van een miskraam) te neutraliseren. Lees op de pagina over het neutraliseren op verstorende stoffen hoe dit in zijn werk gaat.

Het geven van een lezing op locatie over vaccinatieschade behoort  tot de mogelijkheden, vul hiervoor mijn contactformulier in.

 

Bron: 'Inenten niet zonder risico' door Heidy van Beurden & Tinus Smits,  arts. Uitg. Mixmedia B.V. ISBN 90 215 9758 6   Het postvaccinaal syndroom door Tinus Smits

 

 

INPP Therapeut

inpp_trans_210.png

Bekijk mijn werkwijzen en tarieven.

Plan een consult

Consult

Ik bied diverse type consulten, zowel vanaf afstand als face-to-face. Bekijk mijn werkwijzen en tarieven.

Plan een consult

Waarderingen


Waarderingen