Nieuwetijds-kindercoach.nl

Advies en therapie

Wie met z’n kind bij het consultatiebureau komt, merkt al snel dat men ervan uitgaat dat je je kind zonder twijfel laat inenten. Er wordt niet gevraagd of en uitleg gegeven waarom, maar alleen verteld wanneer de vaccinaties zullen plaatsvinden. Vaccineren is in Nederland, in tegenstelling tot andere landen in Europa, niet verplicht, al is het binnen de politiek wel een onderwerp van discussie. 

Vaccinatieschema

In Nederland kennen we onderstaand vaccinatieschema:

Fase 1:  2-14 maanden

  • Met 2, 3, 4, en 11 maanden krijgt je kind 2 inentingen: de eerste is de DKTP-Hib-HepB prik die je kind moet beschermen tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en hepatitis B. De tweede vaccinatie is de Pneu prik die je kind moet beschermen tegen de pneumokokken. Als je kind 14 maanden is krijgt hij volgens het RVP weer 2 inentingen: de BMR prik die moet beschermen tegen de bof, mazelen en rodehond en de MenC prik die moet beschermen tegen meningokokken C.

Fase 2:  4 jaar

  • Rond de vierde verjaardag krijgt je kind één inenting: de DKTP prik die moet beschermen tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.

Fase 3:  9 jaar

  • Met 9 jaar krijgt je kind 2 inentingen: een prik tegen DTP (die moet beschermen tegen difterie, tetanus en polio) en de BMR prik (die moet beschermen tegen de bof, mazelen en rodehond).

Fase 4:  12 jaar

  • Meisjes krijgen als ze 12 jaar zijn de HPV prik. Dit is een vaccinatie tegen het Humaan Papillomavirus, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.

Zo’n vier à zes weken na de geboorte van je baby krijg je tien oproepkaarten voor de eerste tien vaccinaties in fase 1 (als je baby de leeftijd van 2-14 maanden heeft). Later ontvang je de oproepkaarten voor fase 2, 3 en 4. Ook als je hebt aangegeven dat je niet wilt dat je kind deelneemt aan het RVP, krijg je toch voor iedere fase een oproep. Het kan namelijk zo zijn, dat je van gedachte verandert en later toch wilt dat je kind de vaccinaties krijgt. Mijn ervaring is dat als je het consultatiebureau je laat afmelden voor het RVP, je geen oproepen meer krijgt. Tot 4 jaar wordt je kind ingeënt op het consultatiebureau. Als je kind naar school gaat, krijgt het de vaccinaties bij de GGD of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Ouders hebben vraagtekens

Het aantal ouders dat vanwege de mogelijke medische gevolgen twijfelt aan de veiligheid van vaccinaties is veel groter dan vaak lijkt. Pas als je vraagt naar het gevoel dat de ouders hebben over het vaccineren, blijken velen er niet zo gelukkig mee te zijn. Hun gevoel zegt dat er iets niet klopt. Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij het standaard vaccineren. De Vereniging Kritisch Prikken merkt dat aan een toenemend aantal aanvragen om duidelijke informatie. Wat houden die vaccins precies in? En mijn kindje is nog zo klein; kan dat wel goed zijn?

Begrijpelijke vragen, want vaccineren is een belangrijke medische stap. Maar veel mensen die dergelijke twijfels uitspreken, voelen zich niet serieus genomen. Door de medische deskundigen ('U hoeft zich echt geen zorgen te maken') en door de omgeving. De sociale druk van de omgeving is groot, waardoor ouders sterk schipperen tussen hun eigen gevoel en de gangbare opvatting om hen heen. Hun angst voor mogelijk schadelijke gevolgen van de vaccinaties wordt vaak eenvoudig weggewimpeld.

Een bijkomend probleem is dat veel ouders niet weten waar ze aanvullende informatie kunnen krijgen. Bovendien hebben velen de indruk dat ze niet van het landelijk vaccinatieschema kunnen afwijken. Maar dat kan wel. Je kunt daar als ouder je eigen verantwoordelijkheid in nemen. 

Om van het standaard vaccinatieschema af te wijken, moet je goed op de hoogte zijn van de alternatieve manieren van vaccineren. De Vereniging Kritisch Prikken adviseert ouders daar de tijd voor te nemen. 'Als ouder ben je nog nauwelijks aan je kindje gewend, of de eerste vaccinatie staat al voor de deur. Laat je niet opjagen door de deadline van die eerste inenting, maar neem de tijd om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.'

Kinderziekten hebben in de optiek van de natuurgeneeskunde wel degelijk nut. Het is een deel van het opgroeiproces. Het lichaam wordt aangezet om zichzelf te verweren waardoor het kind niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk sterker uit de strijd komt. Het overwinnen van een ziekte op eigen kracht bouwt het vertrouwen in het zelf. Het kind kan dan beter zijn eigen levensruimte innemen maar ook zijn grenzen stellen. Ze ontwikkelen meer hun onafhankelijkheid, initiatief en creativiteit.

Bijwerkingen vaccins

Vaccins blijken meer bijwerkingen te hebben dan tot nu werd aangenomen. Eigenlijk is niet zo verwonderlijk aangezien de immuniteit op een andere manier verkregen wordt dan na doormaken van de betreffende ziekte. De meeste ziektes ontstaan door contact van het virus met de slijmvliezen van de luchtwegen of het maag-darm kanaal. Daarin bevinden zich cellen die zorg dragen voor de eerste afweer. Bij vaccinatie wordt het (dode of geïnactiveerde) virus rechtstreeks in de spier ingespoten. Ook krijg je normaal niet meer dan 1 ziekte tegelijk, nu worden er soms wel 16 tegelijk ingespoten. De vaccins zijn ook altijd verontreinigd met stoffen uit de voedingsbodem waarop het virus gekweekt is en andere stoffen die nodig zijn voor de bereiding en houdbaarheid van het preparaat. Al deze stoffen samen leggen een grote druk op het immuunsysteem. 

Vaccinaties kunnen een trigger zijn voor nog actieve primaire reflexen. Zie ook de pagina over primaire reflexen.

Voorstel ander vaccinatiebeleid

Voorstel van Tinus Smits voor een ander vaccinatiebeleid is:

Later beginnen met vaccineren

Pas starten met vaccinaties als het kind zijn cellulaire afweer (algehele afweer) voldoende opgebouwd heeft. Wereldwijd zijn er genoeg verschillen in de leeftijd waarop het kind zijn eerste vaccinatie krijgt om een eerste balans op te kunnen maken van de voor- en nadelen. Een goed voorbeeld is de kinkhoestvaccinatie in Japan die pas vanaf twee jaar gegeven wordt. Een vergelijkend onderzoek zou dan uitgevoerd kunnen worden door kinderen van een bepaalde regio bijvoorbeeld pas vanaf tien maanden te vaccineren en die enkele jaren te vervolgen met als controlegroep kinderen die vanaf drie maanden worden gevaccineerd. 

Tel bij vroeggeboorte altijd de nog resterende weken tot de 40 weken erbij

Deze kinderen worden door de entadministratie veel te vroeg opgeroepen met alle risico's van dien. Begin pas te tellen vanaf het moment dat het kind eigenlijk geboren had moeten worden. 

Geen twee prikken tegelijkertijd

Twee prikken tegelijk betekent dubbel zoveel (schadelijke) hulpstoffen zoals aluminiumhydroxide en formaldehyde. Verder dient de DKTP of DTP nooit gecombineerd te worden met de BMR zoals nu bij negenjarigen gebeurt. 

Langere intervallen tussen de vaccins

Twee maanden in plaats van één maand. Hierdoor wordt het kind minder belast en is tevens het effect beter. 

Invoering van in totaal drie vaccinaties in plaats van vier voor de D(K)TP/HIB

De eerste twee met twee maanden tussenpauze en de derde na zes maanden. 

LAAT NOOIT EEN ZIEK KIND INENTEN OF EEN KIND DAT NOG NIET VOLLEDIG HERSTELD IS VAN ZIEKTE !

Zelfs een verkoudheid is al een contra-indicatie om te enten! Stel bij twijfel de vaccinatie uit. Het vaccinatieschema is geen wet van Meden en Perzen. Zorg dat uw kind eerst een goede conditie en goede Vitamine C status heeft voordat u uw kind laten enten. Moeders die borstvoeding geven kunnen zelf 3-4x daags 1000mg Vitamine C innemen. Kinderen die flesvoeding krijgen kunnen via de flesvoeding of via vaste voeding vitamine C toegediend worden. Vitamine C is als poeder verkrijgbaar en kan zo gemakkelijk aan de voeding toegevoegd worden. Voor de allerkleinsten geldt maximaal 50-100mg per maand leeftijd over de dag verdeeld, minimaal in 3 doseringen. Vanaf een jaar geldt ongeveer 1000mg per jaar leeftijd met een maximum van 3 gram per dag. Van Vitamine C kun je geen overdosering krijgen, het is volkomen ongevaarlijk. Wel kan het bij het bereiken van de maximale dosering die de darmen kunnen verdragen diarree geven (bowel tollerance dose). de dosering dient dan verminderd te worden.  

Systematische bescherming met een homeopathisch gepotentiëerd vaccin bij elke vaccinatie

Zorgvuldige inventarisatie van de reacties van het kind op het vorige vaccin alvorens het kind opnieuw te vaccineren. Daarbij dient een veel stringenter en voorzichtiger beleid bij klachten gevoerd te worden dan tot nu toe. Eerst volledig herstel van post-vaccinale ziekteverschijnselen alvorens verder te vaccineren. Kinderen met een vermoedelijk post-vaccinaal syndroom dienen eerst met behulp van het gepotentiëerde vaccin ontstoord en genezen te worden. Daarna dient geheel of gedeeltelijk van verdere vaccinatie afgezien te worden en dienen preventieve maatregelen genomen te worden met het vaccin in 200K en extra Vitamine C. 

Geef je kind Omega 3 vetzuren

Hoewel dit nog niet volledig wetenschappelijk aangetoond is, is het waarschijnlijk dat Omega-3 vetzuren kinderen beschermen tegen hersenbeschadiging. De hersenen bestaan voor 20% (drooggewicht) uit Omega-3 vetzuren en zijn belangrijk voor het denkvermogen, concentratie en gedrag van het kind. Geeft je borstvoeding neem dan zelf tenminste 1000mg visolie per dag. Ben je zwanger, dan zou je dat al tijdens de zwangerschap moeten doen. Omega 3 olie kan je ook bij de flesvoeding mengen. Omega 3 olie is in visolie verkrijgbaar, maar ook voor de vegetariërs onder ons, in een plantaardige variant.

Gebruik nooit een magnetron om flesvoeding of babyvoeding op te warmen

Het denatureert de voeding met veel kwaliteitsverlies en kan allerlei klachten geven, waaronder darmklachten en eczeem. 

Ouders die toch achter hun eigen keuze blijven staan, moeten soms een verklaring tekenen dat ze de volledige verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun kind dragen. Iets wat nogal intimiderend kan overkomen.  De reactie wisselt uiteraard per consultatiebureau.

Bron: 'Inenten niet zonder risico' door Heidy van Beurden & Tinus Smits,  arts. Uitg. Mixmedia B.V. ISBN 90 215 9758 6   Het postvaccinaal syndroom door Tinus Smits

 

 

Deel dit artikel op:

Kragt Training

Kragt-logo.png

Consult

Ik bied diverse type consulten, zowel vanaf afstand als face-to-face. Bekijk mijn werkwijzen en tarieven.

Plan een consult